THEORIE CURSUSSEN

Voor veel mensen blijkt het theorie-examen voor je rijbewijs een struikelblok te zijn.
Onderschatting treedt vaak op en het gevolg is dat je het praktijkexamen moet uitstellen. Door de unieke lesmethode van Real2drive hoef je geen dik theorieboek voor het auto-, motor- of bromfietsexamen meer aan te schaffen.

De cursus van Real2drive behandelt alle examenonderdelen, dus ook bijvoorbeeld ‘Gevaarherkenning’ voor de auto theorie. Aan de hand van vragen op de beamer leer je de theorie. Weet je een vraag niet, of twijfel je, dan kan je altijd de theorie-instructeur om toelichting verzoeken.

PRODUCT INFORMATIE

TAXI THEORIE

Het theorie examen bestaat uit 30 multiple choice vragen en 2 cases met beide 5 vragen, waarvan er minimaal 32 goed beantwoord moeten zijn om voor dit onderdeel te slagen. De vragen gaan over het taxirijden en alles wat er mee te maken heeft.
In het bijzonder komen de rijtijdenwet, benodigde documenten in de taxi en de Wet Personenvervoer aan de orde.

Het theorie examen en bijbehorend lesmateriaal is niet te categoriseren in een opleidingsniveau. Er is geen vooropleiding vereist en de kans op slagen hangt volledig van
jezelf af.

De gemiddelde studiebelasting is 25 uur.

LIJNBUSBAAN ONTHEFFING THEORIE

Het theorie trambaan examen is een mondeling examen, waarbij de examinator vragen stelt over 5 onderdelen, die in hoofdzaak betrekking hebben op:

  • Regels
  • Belangrijke wegen
  • Stadsdelen
  • Beeldbepalende gebouwen en veelvoorkomende bestemmingen
  • Wegenkaart en routeplanning

Het examen duurt ca. 30 minuten, de maximale score is 100 punten. Om te slagen moet er een minimale score worden behaald van 60 punten.

De uitslag van het examen blijft 1 jaar geldig.

RIJBEWIJS-B THEORIE

Je dient minimaal 16 jaar te zijn voordat je het theorie-examen mag afleggen. Het theorie-examen autorijbewijs duurt drie kwartier, inclusief de toelichting.
Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn op de examenlocatie van het CBR. Denk eraan dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

Als je slaagt, is het certificaat 1,5 jaar geldig.

MOTOR THEORIE

Het theorie examen motor vindt plaats bij het CBR en bestaat uit 50 vragen waarvan je er minimaal 44 goed moet beantwoorden om te slagen.
De vragen zijn onderverdeeld in ja/nee vragen, meerkeuze vragen en vragen waar je zelf een getal moet invullen. Om het theorie examen te mogen doen dient u een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.

Het theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.

SCOOTER THEORIE

Om het bromfiets rijbewijs te halen, dien je je theorie certificaat AM te halen. Voordat je begint met de praktijklessen, zul je je theorie examen behaald moeten hebben.
De leeftijd voor het aanvragen van het theorie examen voor het bromfiets rijbewijs is verlaagd.

Vanaf 15 juni 2011 kun je met 15,5 jaar je theorie examen voor de bromfiets aanvragen. De minimale leeftijd om je praktijkexamen af te leggen blijft 16 jaar.

START DATA

STARTDATA THEORIE TAXI

Maandag    25 November      18:00 tot 22:00

Dinsdag      26 November     18:00 tot 22:00

locatie: Jan Rebelstraat 14 D Amsterdam

Examen: 27 November

Locatie: CBR


STARTDATA THEORIE TRAMBAANONTHEFFING

Maandag   02 December     19:00 tot 22:00

Dinsdag     03 December     19:00 tot 22:00

Woensdag 04 December     19:00 tot 22:00

locatie: Jan Rebelstraat 14 D Amsterdam

Examen: 10 December

Locatie: CBR


STARTDATA THEORIE TAXI

Maandag    09 December      18:00 tot 22:00

Dinsdag      10 December      18:00 tot 22:00

locatie: Jan Rebelstraat 14 D Amsterdam

Examen: 12 december

Locatie: CBR


STARTDATA THEORIE TAXI

Maandag    23 December      18:00 tot 22:00

Dinsdag      24 December      18:00 tot 22:00

locatie: Jan Rebelstraat 14 D Amsterdam

Examen: 28 december

Locatie: CBR